Sveising

Vi tilbyr sveiseservice, som er den mest effektive og raskeste måten å koble sammen metalldeler på. Sveising er mye brukt i produksjon og reparasjon av ulike deler og strukturer.

MIG, MAG (Metal Inert Gas, Metal Active Gas) – Halvautomatisk smelteelektrodesveising i det beskyttende gassmiljøet (MIG) er ledende når det gjelder anvendelse sammenlignet med andre sveisemetoder. Denne sveisemetoden er mye brukt i industrien når du utfører monterings-, konstruksjons- og reparasjonsarbeid.

TIG (Tungsten Inert Gas) er en sveiseprosess av metaller med uledsaget elektrode i en beskyttelsegass.
TIG-sveising er universell, kan påføres alle materialer som kan sveises. Sømmene til TIG-sveisede produkter er av høy kvalitet når det gjelder både utseende og styrke.

Sveisearbeid utføres i henhold til individuell bestilling, avhengig av ordreforholdene,  sveisetypen velges i henhold til sveisearbeidets art. Våre profesjonelle og sertifiserte sveisere kjenner til alle finesser av sveising, slik at kunden kan være tilfreds om kvaliteten på sveisingen.