Blästringsrengöring

Vid högtrycksblästring tillhandahålls slipmedlet in i luftströmmen och riktas med hög hastighet från sprutan till ytan som ska rengöras. Slipmedlet kan vara sand, metallskärvor, läsk eller glaspärlor. Tryckintensiteten kan justeras efter ytan som ska rengöras.  Kraftiga slipmedel tar bort smuts, färg, rost och andra ytbeläggningar.

Blästringsrengöring förbättrar avsevärt:

  • vidhäftning av färg till metallytan;
  • anti-korrosionsegenskaper hos den målade produkten;
  • förlänger produktens livslängd.


Därför är det lämpligt att behandla ytan genom blästring före grundning eller målning.

Företagets blästringstjänster omfattar sandblästring och blästring.

Grundning

För bästa resultat är det vanligtvis nödvändigt att använda en primer innan målning. Primer är ett speciellt framtaget material som hjälper färgen att fästa bättre på den målade ytan, skydda ytan från oxidation, fukt och korrosion och på så sätt säkerställa produktens livslängd.

Målning

Våtmålningsprocessen används för produkter som inte kan värmas, demonteras eller passa i en värmeugn samt för enklare målningsarbeten där pulverlackering inte är nödvändig.