BÖJNING AV METALL

UPP TILL 7.4 M

Under böjningsprocessen deformeras metallen och den önskade formen erhålls. Vi har all nödvändig utrustning för att utföra professionella och högkvalitativa metallbockningsarbeten.

Vi böjer med press MVD C220. Avancerade bockningsmaskiner tillåter bockning av även komplexa delar och säkerställer produkternas kvalitet. Bockningsmaskinen säkerställer optimal kraftfördelning över hela plåtens längd, så processen är exakt.

Parametrar för vikmaskin
lenkimas_500x600