Svetsning

Vi tillhandahåller en svetstjänst som är det mest effektiva och snabbaste sättet att sammanfoga metalldelar. Svetsning används i stor utsträckning vid tillverkning och reparation av olika delar och strukturer.

MIG, MAG (Metal Inert Gas, Metal Active Gas) – Halvautomatisk smältelektrodsvetsning i en skyddsgasmiljö (MIG) är ledande i jämförelse med andra svetsmetoder. Denna metod för svetsning används ofta inom industrin för montering, konstruktion och reparationsarbete.

TIG (Tungsten Inert Gas) – icke-smältelektrodsvetsning av metaller i en inert gasmiljö.
TIG-svetsning är universell, kan appliceras på alla material som kan svetsas. Sömmarna på TIG-svetsade produkter håller hög kvalitet både vad gäller utseende och styrka.

Svetsarbeten utförs enligt en individuell beställning, med hänsyn till beställningsförhållandena, typen av svetsning väljs enligt svetsarbetets slag. Våra professionella och certifierade svetsare kan svetsningens alla finesser, så att kunden kan vara säker på svetsens kvalitet.